Toimintamallit & teknologian hyödyntäminen​

Yhteinen tavoite rakentaa siltoja huomaamattomienkin siilojen välille. Vahvat sillat pohjustavat onnistunutta digitaalista muutosta.

Digitaalinen transformaatio on muutakin kuin teknologista muutosta; se on yrityksen kulttuurin ja ihmisten käyttäytymisen muutosta, uuden oppimista sekä uudenlaisia tapoja toimia.

Tutkimuksemme mukaan organisaatioiden suurimpia haasteista muutoksessa ovat siiloutuneet toimintamallit sekä puutteellinen näkemys teknologisten ratkaisujen hyödyntämisestä.

Me autamme yritystäsi hyödyntämään siiloja purkavia uusia toimintamalleja ja rakennamme siltoja myynnin, markkinoinnin ja sidosryhmien välille, jotta toimintaanne saadaan ohjattua tehokkaasti kohti yhteistä tavoitetta. Osallistaminen ja kumppanuus ovat avainasemassa yhteistyömme rakentamisessa. Me autamme parhaiden teknologisten ratkaisujen valinnassa, sekä digitaalisuuden tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja datan valjastamisessa liiketoiminnan tuloksiksi.

Esimerkkejä projekteistamme

  • Myynnin & markkinoinnin yhteiset toimintamallit
  • Kasvutiimien rakentaminen
  • Markkinoinnin datastrategiat
  • Keksittömään tulevaisuuteen valmistautuminen
  • Ylimmän johdon & henkilöstön koulutukset

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä tai varaa lyhyt tapaaminen!