BLOG

Metaversumi-työpaja – kuinka viidelle huippubrändille luotiin metaversumista 170 kehitysideaa, 15 tulevaisuustiekarttaa ja kaksi hissipuhetta

Metaversumi on puhuttanut ihmisiä ja erityisesti markkinoijia viime aikoina. Keskustelu teeman ympärillä käynnistyi toden teolla loppuvuodesta 2021 kun Facebook muutti nimensä Metaksi. Tämän jälkeen isot talous- ja teknologiajulkaisut ovat kilpaa julistaneet kuinka monen miljardin ja biljoonan business-potentiaali metaversumissa piilee. 

Mikä metaversumi siis oikein on? Tarjoaako se mahdollisuuksia yrityksille ja markkinoijille jo nyt, vai mahdollisesti vasta 10 vuoden päästä? Miten näin abstraktia aihetta tulisi ylipäätään lähestyä?

Tässä postauksessa jaamme viisi vinkkiä, joiden avulla luot konkretian tasolle meneviä työpajakokonaisuuksia metaversumin kaltaisista, abstrakteistakin aiheista.

Tämän postauksen opeilla loimme 80 asiantuntijan voimin metaversumi-työpajan, jonka lopputuloksena saimme aikaan viidelle huippubrändille kahdessa tunnissa: 

  • 170 metaversumiin liittyvää kehitysideaa 10 vuoden päähän 
  • 15 lupaavimmalle idealle konkreettiset, tulevaisuudesta tähän päivään peruuttavat suunnitelmat: mitä ideoiden toteuttamisen aloittaminen vaatisi tänään 
  • Kaksi metaversumi-hissipuhetta (tsekkaa postauksen lopusta työpajassa luotu hissipuhe: ”mitä metaversumi on?”)

Vinkki #1: Hyödynnä ennakkomateriaalia mikäli aihe on uusi tai abstrakti, jotta työpajaan osallistujilla on jonkinlainen pohjatieto aiheesta

Pienelläkin pohjatiedolla voidaan saada suuri määrä pitkälle vietyjä kehitysideoita. Yksi työpajamme onnistumisen tae oli, että jokaisen osallistujan tuli käydä sopimamme ennakkomateriaali läpi ennen työpajaa. Metaversumi on aiheena monelle hyvin hähmäinen, joten ilman tiettyä perusymmärrystä taustoista, käsitteistä, yms., työskentely saattaa tuntua haastavalta tai jopa pelottavalta.

Hyödynsimme työpajassa omaa metaversumi-opastamme, jossa käydään läpi mm. metaversumin perusteita sekä sen tarjoamia mahdollisuuksia. Ennakkomateriaalin kautta on myös mahdollista innostaa osallistajia ja saada ajatukset hyrräämään ennen varsinaista työpajaa.

"Aluksi mietitytti, että miten tässä osaa mitään kehittää, mutta hyvin meni. Oli kiinnostavaa ja tuli hyvää keskustelua. Metaverse on hyvin kiinnostava tulevaisuuden asia, jossa pääsee todella miettimään boxin ulkopuolelta."

Vinkki #2: Pyri luomaan innostava ja avoin ilmapiiri, koska aihe on abstrakti

Kun ollaan yhtä abstraktien ja uusien aiheiden kanssa tekemisessä kuin metaversumi, on äärimmäisen tärkeää luoda työpajoihin rohkaiseva ja innostava ilmapiiri.

Metaversumi on aihe, joka kiinnostaa ihmisiä tällä hetkellä hyvin paljon. Tämä on ymmärrettävää, sillä aiheesta löytyy paljon tarttumapintaa niin pelien kuin elokuvienkin maailmasta. Myös tervettä skeptisyyttä aihetta kohtaan löytyy kuitenkin runsaasti. Tämä johtuu osittain siitä, että tarttumapintaa tähän päivään on välillä vaikea löytää.

Fasilitaattoreilla on tärkeä rooli ilmapiirin luonnissa. Avointa ilmapiiriä voi luoda mm. aluksi innostamalla ja kertaamalla metaversumin mahdollisuuksia sekä tuomalla avoimesti esille sen, ettei kukaan meistä voi ennustaa tulevaa, joten tyhmiä ideoita ei ole olemassakaan. Lisäksi on tärkeä korostaa, että myös kriittisiä mielipiteitä aihetta kohtaan saa ilmaista, kritisoimatta kuitenkaan toisten huomioita tai ajatuksia aiheesta.

”Vaikka metaversumi on aika hähmäinen asia vielä, tämä workshop tuntui suht konkreettiselta - kiva että suunniteltiin konkreettisia juttuja yrityksille! Eli hyvät tehtävät!”

Vinkki #3: Valitse työkalut ja menetelmät, joilla voi sekä maalailla tulevaisuutta että päästä konkretiaan

Vaikka onkin hyvä inspiroida ja inspiroitua tulevaisuudesta, on äärimmäisen tärkeää, että työstä jää käteen myös jotain konkreettista tähän päivään. Hyvillä tulevaisuusajattelun työkaluilla onkin mahdollista sekä inspiroitua tulevaisuudesta, että saada konkreettisia askelmerkkejä siihen, mitä voidaan tehdä jo tänään. Käytimme tässä työpajassa kahta palvelu- ja tulevaisuusmuotoilusta ponnistavaa työkalua, joita yhdistelemällä onkin mahdollista saada kaksi kärpästä yhdellä iskulla.

Hyviä tulevaisuustyökaluja löytyy useita, joista useat ovat vapaasti saatavilla mm. eri tulevaisuustutkimusyritysten kautta. Tulevaisuuden maalailuun sopivat esimerkiksi eri skenaariotyökalut kuten ”villit kortit” ja ”tulevaisuuspyörä”. Erilaisia työkaluja konkretian luomiseen taas ovat erilaiset analyysi- ja työkarttatyökalut kuten ”tulevaisuuskuvien rakentamien” ja ”backcasting”.

Vinkki #4: Kun aihe on vieras, tuo jotain tuttua mukaan ja anna konkreettisia esimerkkejä

Metaversumia – tai mitä tahansa abstraktia aihetta – on helpompi lähestyä, kun on konkreettisia esimerkkejä, joiden kautta aihetta voidaan käsitellä. Me halusimme omassa työpajassamme pysyä markkinoinnin pelikentällä, joka on asiantuntijoillemme tuttu ympäristö, ja tutustua esimerkiksi metaversumin näkymiseen markkinoinnin kentällä maailmanlaajuisesti.

Yksi hyvä ja aikaa säästävä tapa jakaa esimerkkejä on luoda ns. ”inspiraatioseinä” yhteiseen työtilaan. Näin voidaan tuoda osallistujille tutkittavaksi iso joukko esimerkkejä, joista kaikkia ei tarvitse kuitenkaan käydä koko porukalla läpi. Useiden esimerkkien yhteinen läpikäynti syö työpajoista helposti aikaa.

”Inspiroivaa ja luovuutta ruokkivaa. Työkalut toivat myös tarvittavaa konkretiaa.”

Vinkki #5: Hyödynnä digitaalisia työkaluja, jotta saat mahdollisimman suuren joukon osallistettua

Pandemia-ajan jälkeen on mahtavaa, kun voimme kohdata jälleen kasvotusten. Etätyö on kuitenkin tullut jäädäkseen. Tämä huomioiden hyödynsimme työpajassamme etätyöaikana opittuja työkaluja, kuten digitaalisia yhteistyöalustoja, joiden parissa voi työskennellä yhtä aikaa parhaillaan jopa satoja ihmisiä. Työpajassamme saimme osallistettua 15 eri pienryhmää yhtä aikaa, joista 11 paikan päällä ja kuusi virtuaalisesti. Näin monen ryhmän kanssa fasilitaattoreitakin tarvitaan useampi ja käytännön asiat kuten ohjeistukset, aikataulutus ja apu on mietittävä ottaen huomioon sekä paikalla olijat että virtuaaliset osallistujat.

Entä miltä kuulosti RADLYn ja Dagmarin metaversumi-hissipuhe?

Mitä metaversumi on?

Metaversumi ei ole vain uusi kanava, vaan osa internetin uutta murrosta. Se on rinnakkaistodellisuus, joka elää ja on olemassa samaan aikaan oikean maailman kanssa.

Metaversumi on fyysisen maailman digitaalinen jatke, joka ylittää ajan ja paikan rajoitteet. Metaversumi kehittyy osana web 3.0:aa, eikä sen lopputulemaa tai mahdollisuuksia vielä täysin ymmärretä. Siihen liittyy oleellisesti myös lohkoketjut ja NFT-teknologiat.

Metaversumi ei ole päätelaiteriippuvainen. Metaversumi linkitetään tällä hetkellä vahvasti VR -laseihin ja peleihin, mutta mahdollisuudet ovat paljon laajemmat. Metaversumi-maailmoihin voi päästä myös perinteisten ruutujen kautta.

Kiinnostuitko metaversumi-työpajasta? Haluaisitko lähteä tutkimaan millaisia mahdollisuuksia metaversumi tai tulevaisuusajattelu voivat tarjota yrityksellesi?

Piditkö lukemastasi? Share it!
Ville Fredrikson

Autan Radlyssä yrityksiä kehittämään digimyyntiä ja markkinointia sekä toteuttamaan markkinoinnin muutosta tehokkaasti. Putosin aikanaan lohkoketjujen kaninkoloon ja kiinnostuin sitä kautta myös metaversestä ilmiönä. Tällä hetkellä vaikutan teeman osalta mm. Dagmarin tulevaisuusajattelun ydinryhmässä ja autan asiakkaitamme hahmottamaan mahdollisuuksiaan metaversumissa.