YIT - digitaalisen transformaation kehityshanke

Tausta ja tavoitteet

YIT:llä oli vahva tahtotila tehostaa digitaalista liidituotantoaan. Automaatio, ketteryys ja datan hyödyntäminen arjessa oli ajoittaista ja vaati vahvaa kehitysotetta.

 

Asetimme seuraavat liiketoiminnalliset tavoitteet:

 1. Tehostaa liidituotantoa ja kasvattaa liidien määrää
 2. Saada liidit kotiutumaan kaupaksi

 

Tärkeimmiksi strategisiksi kehityskohdiksi määritimme seuraavat:

 • Asiakkaan aidosti keskiöön tuominen
 • Datan ja teknologian liiton muodostaminen
 • Älykkään ja vetoavan sisällön rakentaminen
 • Muovata ketterä organisaatio

Lähestymistapa

RADLY toimi kumppanina strategisen kehityksen suunnittelussa ja jalkautuksessa sekä jatkuvan liidituotannon optimoinnissa.

 

Avaintehtäviksi tunnistettiin mm. seuraavat toimenpiteet:

 • Markkinoinnin vision päivitys
 • Strategisen kehitysroadmapin rakennus
 • Strategisten kehitysprojektien ohjaaminen
 • Jatkuvan liidituotannon kehittäminen
 • Osaamisen kasvattamisessa tukeminen

 

Yhteistyö pohjasi hyvään alkuanalyysiin sekä realisten tavoitteiden määrittelyyn. Jatkuva kehitys tapahtui yhdessä organisaation eri osaajien kanssa laajentaen samalla tiimiläisten omia kyvykkyyksiä.

Lopputuotos

Projektin lopputuotosten oli tärkeää tukea muutoksessa kohti asiakaskeskeisempää, digitaalisempaa ja tehokkaampaa liidetuotanto. Lopputuotoksissa korostuvat työkalut, jotka antoivat parempi kyvykkyyksiä priorisoida kehitystä sekä luoda asiakaslähtöisempää digitaalista myyntiä ja kokemusta.

 

  1. Tavoitteet ja kehityssuunnitelma
  2. Sisältöstrategia
  3. Data-driven osaamisenkasvatus
  4. Asiakaspolkujenmäppäys ja asiakaskeskeinentoimintamalli
  5. Markkinoinnin datastrategia
  6. Markkinoinnin vision kirkastus
  7. Evästeetönmaailma ja fist-party –datakyvykkyydet
  8. Personoinninkehitysroadmap